ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «У ТЕБЕ Є ANSWEAR»

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дані правила (надалі іменуються «ПРАВИЛА») визначають умови та принципи, згідно з якими проводиться конкурс під назвою «У ТЕБЕ Є ANSWEAR» (надалі іменований «КОНКУРС»).
 2. Організатором Конкурсу є Акціонерне товариство «Answear.com»
  з місцезнаходженням у Кракові за адресою: 31-564 Краків, Алея Покою, 18, внесене до Реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд
  у м. Краків, XI Господарський відділ за номером ДСР (KRS): 0000816066, Статистичний номер (REGON): 122515020, Індивідуальний податковий номер (NIP): 6793080390, статутний капітал 859.500,00 злотих (надалі іменується: «ОРГАНІЗАТОР»).
 3. Конкурс буде проводитись на території України
 4. Конкурс відбудеться у період з 15 лютого 2021 р. від 15:00 год. до 14 березня 2021 р. до 23:59 год.
 5. Конкурс організовується в Інтернет-сервісі Instagram. На веб-сайті за адресою: https://utebe.answear.ua/  (надалі іменується:: «САЙТ КОНКУРСУ») буде розміщено: Правила проведення конкурсу, інформацію про нагороди, результати Конкурсу, а також представлені конкурсні роботи.
 6. Конкурс не організовується і не співорганізовується, не спонсорується і не підтримується Інтернет-сервісом Instagram чи його оператором та жодним іншим чином не пов’язаний з Інтернет-сервісом Instagram або його оператором.

§ 2. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 1. Учасниками Конкурсу (надалі іменованими «Учасниками») можуть бути лише фізичні особи, які:
 • на момент подання заявки на Конкурс досягли віку 18 років,
 • є споживачами та діють з метою, не пов’язаною з комерційною, господарською, ремісничою діяльністю чи вільною професією,
 • проживають на території України
 • мають свій аккаунт (профіль) у веб-сервісі Instagram,
 • відповідають умовам участі у Конкурсі, визначеним даними Правилами.
 1. Учасником Конкурсу не може бути працівник або партнер Організатора, члени їх сімей, тобто чоловік/дружина, батьки, бабуся чи дідусь, діти, онуки, брати і сестри.

§ 3. ПРИНЦИПИ КОНКУРСУ

 1. Завданням Учасника, який бере участь у даному етапі Конкурсу, буде зробити фотографію або записати короткий відеоролик (із створеним Учасником музичним супроводом чи без музичного супроводу), пов’язаний із рекламною кампанією ANSWEAR «У тебе є Answear» (надалі іменований «КОНКУРСНА РОБОТА»). Конкурсна робота не обов’язково повинна містити зображення Учасника або іншої особи.
 2. Умовою участі в Конкурсі є розміщення Учасником Конкурсу у своєму профілі
  в сервісі Instagram Конкурсної роботи, при цьому профіль повинен бути загальнодоступний, а в описі до фотографії чи відеоролика потрібно додати хештеги: @answear_ua та #утебеєanswear
 3. Учасник надає згоду на розміщення Організатором Конкурсних робіт, включаючи публікацію інформації про себе (ім’я, прізвище), зображення Учасника, без будь-якої компенсації з боку Організатора, на Сайті Конкурсу, в соціальних мережах Організатора та на веб-сайті www.answear.com у закладці WeAreTheAnswear під час проведення Конкурсу та протягом двох місяців після його завершення, а далі з метою архівації даних.  
 4. Учасник може брати участь у Конкурсі необмежену кількість разів.
 5. Правильно опубліковані та підписані згідно з п. 2 вище Конкурсні роботи будуть оцінюватися створеною Організатором конкурсною комісією з точки зору якості, креативності та привабливості Конкурсної роботи, а також способу інтерпретації конкурсного завдання.   
 6. Публікуючи Конкурсну роботу в сервісі Instagram та підписуючи її у спосіб, вказаний вище в § 3 п. 2, Учасник заявляє, що:
 • він є автором поданої Конкурсної роботи, має на неї всі авторські майнові та суміжні права, і ці права жодним чином не обмежені та не обтяжені правами третіх осіб,
 • Конкурсна робота не порушує будь-яких прав третіх осіб, у зв’язку з чим жодна третя особа не матиме претензій до Організатора у зв’язку
  з використанням ним Конкурсної роботи в порядку, визначеному даними Правилами,
 • особи, зображення яких містяться у Конкурсній роботі, надали згоду на публікування Учасником фотографій/відеороликів та використання зображень у межах, визначених даними Правилами,
 • зобов’язується захистити Організатора від будь-яких претензій, пред’явлених третіми особами у зв’язку з використанням Організатором Конкурсної роботи
  в обсязі, визначеному Правилами, які виникли внаслідок подання Учасником неправдивих декларацій/заяв, а також відшкодувати збитки, завдані у зв’язку
  з цим.
 1. Конкурсна робота не може містити нецензурну лексику, не може включати образливий зміст чи інформацію, що суперечить моральним нормам або вимогам чинного законодавства.
 2. З моменту публікації Конкурсної роботи в сервісі Instagram Учасник підтверджує, що він відповідає критеріям, які дають йому право брати участь у Конкурсі, а також погоджується брати участь у Конкурсі на умовах, визначених Правилами.

§ 4. ПЕРЕМОЖЦІ ТА НАГОРОДИ

 1. Конкурсна комісія обере серед Учасників одну особу, якій буде присуджено головну нагороду у формі одягу, взуття, аксесуарів, що доступні в асортименті Інтернет-магазину answear за адресою: www.answear.ua загальною вартістю не більше десяти тисяч гривень, надалі іменованою «Нагородою».
 2. Переможець Конкурсу буде повідомлений про свою перемогу шляхом надіслання Організатором приватного повідомлення у чаті платформи Instagram. Переможець зобов’язаний протягом 5 (п’яти)  календарних днів тим самим шляхом підтвердити, що він отримав інформацію про перемогу, та надіслати Організатору необхідну інформацію на вказану адресу електронної пошти, зокрема: ім’я та прізвище, адресу для відправлення Нагороди і дані для сплати фіксованого податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з перемогою в Конкурсі. У вказаний вище строк Переможець зобов’язаний надати Організатору інформацію щодо вибраного одягу, взуття, аксесуарів, про які мова в пункті 1. Після закінчення даного строку Переможець втрачає право на внесення змін до вибраного асортименту або вибору додаткового асортименту, навіть якщо вартість вибраного асортименту є менша, ніж сума, вказана вище у пункті 1.
 3. Якщо Організатор не зможе з будь-якої причини зв’язатися з Переможцем Конкурсу або не отримає відповіді на повідомлення про перемогу протягом 5 (п’яти) календарних днів, він залишає за собою право присудити Нагороду іншому Учаснику.
 4. Переможець Конкурсу може подати заяву про відмову прийняти Нагороду протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу.
 5. Нагорода у Конкурсі не може бути замінена на грошовий еквівалент.
 6. Із застереженням, передбаченим у пункті 8 нижче, Нагорода в Конкурсі буде відправлена Переможцю на вказану адресу, зазначену у повідомленні, про яке мова
  в пункті 3 вище.
 7. Нагорода буде передана Переможцю за умови надання Організатору дійсної довідки про статус платника податків (податкового резидента) Переможця протягом 4 (чотирьох) тижнів з моменту отримання повідомлення, передбаченого в пункті 3 вище. Оригінал довідки  необхідно відправити на адресу м.Львів, площа Петрушевича, 3 офіс 229 Скан довідки може бути надісланий на наступну адресу електронної пошти ok@answear.ua
 8. У випадку непредставлення довідки про статус платника податків відповідно до положень пункту 8, Переможець втрачає право до Нагороди, і вона буде присуджена іншому  Переможцю, якого вибере Організатор.

§ 5. АВТОРСЬКІ ПРАВА

 1. З моментом одержання Нагороди,  Переможець передає Організатору, а Організатор набуває від Переможця, право власності на оригінальний примірник нагородженої Конкурсної роботи та повні майнові авторські права на нагороджену Конкурсну роботу, без обов’язку виплати додаткової грошової винагороди.
 2. Передані майнові авторські права на Конкурсну роботу включають:  виключне право до використання Конкурсної роботи; виключне право на дозвіл або заборону використання Конкурсної роботи іншими особами; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання.
 3. Виключне право на використання Конкурсної роботи дозволяє Організатору використовувати Конкурсну роботу у будь-якій формі і будь-яким способом, у тому числі, але не виключно, такими способами:
  • запис та відтворення Конкурсної роботи або її частини - виготовлення копій Конкурсної роботи з використанням усіх доступних технік, включаючи друк, репрографію, магнітний запис, цифрову техніку;
  • запис у пам’яті комп’ютера та на інших подібних пристроях;
  • внесення змін до Конкурсної роботи, в тому числі право виправляти, переробляти, та іншим способом  змінювати всю Конкурсну роботу та її окремі елементи, зіставляти Конкурсну роботу з іншими роботами;
  • переклад Конкурсної роботи;
  • розповсюдження примірників Конкурсної роботи шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат передача у безоплатне користування;
  • у межах розповсюдження Конкурсної роботи або її частини - публічний показ показ і публічна демонстрація, відтворення, трансляція і ретрансляція, а також публікація і подання Конкурсної роботи до загального відома публіки таким чином, щоб кожен міг мати до неї доступ у вибраному ним місці та у вибраний час, використовуючи всі наявні техніки, в тому числі за допомогою мережі Інтернет та інших комп’ютерних мереж;
  • розміщення на всіляких рекламних носіях, включаючи, зокрема, каталоги, газети, блокноти, плакати, тощо;
  • імпорт примірників.
 4. Незалежно від перенесення майнових авторських прав, вказаних вище, Переможець уповноважує Організатора здійснювати від його імені особисті авторські права на Конкурсну роботу. На підставі даного доручення Організатор має право, зокрема:
  (І) приймати рішення щодо способу позначення авторства Конкурсної роботи,
  (ІІ) здійснювати нагляд за способом використання Конкурсної роботи.
 5. Переможець також уповноважує Організатора здійснювати залежні (суміжні) авторські права на Конкурсну роботу, а також надавати третім особам виключний дозвіл на здійснення залежних (суміжних) авторських прав на Конкурсну роботу.
 6. Майнові авторські права, зазначені у п. 2 і 3, та уповноваження, визначені п. 4 і 5, надані в повному обсязі, діють без обмеження у часі і без обмеження території (на усій території України та поза її межами).
 7. Організатор і Переможець підтверджують у договорі, укладеному в письмовій формі, факт передачі  майнових авторських прав на Конкурсну роботу. Після передачі виключних майнових авторських прав, Переможець втрачає будь-які майнові права на Конкурсну роботу та не може ніяким чином використовувати її або передавати третім особам.
 8. Переможець приймає до відома, що його Конкурсна робота повністю або частково може бути використана Організатором, зокрема, з метою створення фотографічного та/або відеоматеріалу, що становитиме підсумування маркетингової кампанії Організатора під назвою «У ТЕБЕ Є ANSWEAR». Остаточний характер вищевказаних матеріалів визначає Організатор. Переможець погоджується з тим, що фото- та відеоматеріали, створені Організатором з використанням Конкурсної роботи, можуть бути опубліковані, між іншим, на території України, Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Болгарії та інших країн.

§ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила проведення Конкурсу доступні на Сайті конкурсу, а посилання на Правила буде також розміщено у сервісі Instagram.
 2. Організатор залишає за собою право змінювати Правила проведення Конкурсу. Зміни до Правил наберуть чинності з моменту опублікування змінених Правил на Сайті конкурсу. Внесення змін до Правил не може обмежувати права, що вже набуті Учасниками.
 3. Учасник може подати скаргу на спосіб проведення Конкурсу. Скарги будуть розглядатися Організатором протягом 14 днів з моменту отримання скарги.
 4. Для того, щоб подати рекламацію чи скаргу на порядок проведення Конкурсу, його правила або з усіх інших питань, пов’язаних із Конкурсом, необхідно повідомити Організатора, надіславши електронний лист на адресу ok@answear.ua  Скарга повинна містити ім’я, прізвище, адресу Учасника, а також причину подання скарги із зазначенням того, що саме порушив Організатор. Скаргу можна також надіслати на юридичну адресу Організатора Конкурсу.
 5. Організатор звільняє сервіс Instagram та його оператора від будь-якої відповідальності за всі претензії, зокрема, претензії Учасників, пов’язані
  з Конкурсом. Усі запитання, коментарі, скарги і рекламації, а також будь-які претензії, пов’язані з Конкурсом, Учасник повинен надсилати безпосередньо Організатору, в жодному разі не на адресу сервісу Instagram або його оператора.
 6. Вся інформація про Конкурс, що міститься в рекламних матеріалах, є лише допоміжною, обсяг прав Учасників та Організатора визначається даними Правилами.
 7. Дані правила набирають чинності з 15/02/2021 року