Правила конкурсу "Lifespiration starts here: "Winterspiration"

§ 1. Загальні положення

1. Дані правила (надалі іменуються: «Правила») визначають умови та принципи, згідно яких проводиться конкурс під назвою “Lifespiration starts here: Winterspiration”(далі: «Конкурс»).

2. Організатором Конкурсу є АТ «Answear.com» з місцезнаходженням у Кракові за адресою: 31-564 м. Краків, Алея Покою, 18, внесене до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Польщі (KRS), який веде Районний суд у м. Краків, XI Господарський відділ KRS за номером KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, статутний капітал 867.245,25 зл., внесений повністю (надалі іменується: «Організатор»).

3. Конкурс буде проводитися на території України.

4. Заявки на конкурс прийматимуться у період від 13.01.2022 року з 10:00 до 15.02.2022 року до 23:59

5. Конкурс організовується в мережі Instagram. На веб-сайті за адресою: www.lifespirationstartshere.answear.ua («Сайт конкурсу») буде розміщено: правила проведення конкурсу, інформацію про нагороди, результати Конкурсу та конкурсні роботи.

6. Конкурс не організовується і не співорганізовується, не спонсорується і не підтримується інтернет-сервісом Instagram чи його оператором та жодним іншим чином не пов’язаний з мережею Instagram чи її оператором.

§ 2. Участь у Конкурсі

1. Учасником Конкурсу (надалі іменується «Учасник») може бути лише фізична особа:

o якій на момент подання заявки на Конкурс виповнилося 18 років,

o яка є споживачем та діє для цілей, не пов’язаних з комерційною, господарською, ремісничою діяльністю чи вільною професією,

o яка проживає на території України,

o яка має профіль в Instagram,

o яка відповідає умовам участі у Конкурсі, викладеним у даних Правилах.

2. Учасником Конкурсу не може бути працівник або партнер Організатора, члени їх сімей, тобто чоловік/дружина, батьки, бабуся чи дідусь, діти, онуки, брати і сестри.

§ 3. Принципи Конкурсу

1. Конкурс пройде під гаслом: “Winterspiration” (далі: «Гасло»).

2. Завдання Учасника, який бере участь у Конкурсі – зробити фотографію або відео, яка/яке є інтерпретацією Гасла (далі: «Конкурсна робота»).

3. Умовою участі у Конкурсі є розміщення Учасником Конкурсу у своєму профілі в Instagram Конкурсної роботи, при цьому профіль повинен бути загальнодоступний, а в описі до фотографії/відео потрібно додати хештег: #winterspirationua та обовязково позначити @answear_ua Конкурсна робота повинна бути опублікована в Instagram в період прийому заявок на Конкурс, тобто з 13.01.2022 з 10:00 по 15.02.2022 до 23:59. Фото/відео, які були опубліковані в профілі Учасника в Instagram поза періодом прийому конкурсних заявок, навіть якщо Учасник додасть хештеги та конкурсне позначення до таких фотографій/відео, не будуть враховані в Конкурсі.

 

4. З моментом розміщення Конкурсної роботи в Instagram та її опису у порядку, передбаченому п. 3 вище, Учасник надає Організатору безоплатну, невиключну

ліцензію на використання Конкурсної роботи, а також надає згоду на використання та розповсюдження Організатором зображення Учасника або третіх осіб, розміщеного у Конкурсній роботі, протягом періоду проведення Конкурсу та 6 (шести) місяців після його завершення, без територіальних обмежень та без будь-яких компенсації, зазначеними нижче способами:

o у межах запису та відтворення Конкурсної роботи – виготовлення примірників Конкурсної роботи цифровою технікою, перенесення до пам’яті комп’ютера та інших подібних пристроїв;

o у межах розповсюдження Конкурсної роботи – публічну демонстрацію та публічний показ, оприлюднення Конкурсної роботи таким чином, щоб будь-хто мав доступ до неї у вибраному ним місці та у вибраний час,

o розповсюдження Конкурсної роботи в Інтернеті, зокрема, на веб-сайтах та у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Linkedin) інтернет-магазину Answear, розміщеному на доменах www.answear.ua /com / hu / bg / ro / sk / cz / gr / hr / cy і на Сайтах конкурсу www.lifespirationstartshere.answear.ua /com/ hu / bg /ro / sk / cz / gr / hr / cy

o Використання та розповсюдження Організатором зображення Учасника або третьої особи у будь-який спосіб, вказаний у п. а)-в), що не принижує честі та гідності фізичної особи.

5. Учасник може подати на Конкурс кілька Конкурсних робіт.

6. Правильно опубліковані та підписані згідно з п. 3 вище Конкурсні роботи будуть оцінюватися конкурсною комісією (далі: «Комісія»), створеною Організатором, з точки зору якості, креативності та привабливості Конкурсної роботи, а також інтерпретації Гасла.

7. Нагороди будуть присуджуватися Комісією. Комісія враховуватиме Конкурсні роботи, подані на Конкурс протягом періоду проведення Конкурсу.

8. Публікуючи Конкурсну роботу в Instagram та підписуючи її у спосіб, вказаний у § 3 п. 3 вище, Учасник заявляє, що:

§ він є автором поданої на Конкурс роботи, має на неї всі майнові авторські та суміжні права, і ці права жодним чином не обмежені та не обтяжені правами третіх осіб,

§ Конкурсна робота не порушує жодних прав третіх осіб, у зв’язку з чим жодні треті особи не подаватимуть скарги на Організатора у зв’язку з використанням Організатором Конкурсної роботи у спосіб, передбачений даними Правилами,

§ особи, зображення яких були використані у Конкурсній роботі, надали згоду на розповсюдження їх зображень Учасником та використання і розповсюдження їх зображень Організатором у межах, передбачених даними Правилами. Учасник заявляє, що він/вона готовий надати підтвердження письмової згоди третьої особи, на першу вимогу Організатора. Відсутність такого підтвердження може спричинити дискваліфікацію поданої Конкурсної роботи на власний розсуд Організатора Конкурсу.

§ зобов’язується звільнити Організатора від будь-яких претензій та вимог (в тому числі, судових позовів), пред’явлених третіми особами у зв’язку із використанням Організатором Конкурсної роботи та/або зображень осіб, використаних у Конкурсних роботах, в обсязі, передбаченому Правилами, які виникли у результаті подання Учасником неправдивих заяв, або порушення Учасником авторських прав інших осіб, а також відшкодувати Організатору збитки, які виникли у зв’язку з цим.

9. Конкурсна робота не може містити нецензурну лексику, образливий вміст або вміст, що суперечить законам моралі або чинному законодавству, або який порушує таємницю приватного життя третіх осіб.

10. З моментом розміщення Конкурсної роботи в Instagram, Учасник підтверджує, що він відповідає критеріям, які дають йому право брати участь у Конкурсі, та погоджується брати участь у Конкурсі на умовах, визначених Правилами.

11. Також Учасник погоджується з тим, що в разі визнання його переможцем Конкурсу, його персональні дані, а саме прізвище та ім’я, будуть опубліковані в Instagram

Конкурсної роботи при розміщенні підсумків Конкурсу, при цьому Учасник не вимагатиме від Організатора сплати будь-яких компенсацій та грошових сум.

 

§ 4. Переможці та нагороди

1. Інформація про результати Конкурсу буде розміщена на Сайті конкурсу протягом 14 днів після закінчення Конкурсу.

2. Нагороди у Конкурсі:

· головний приз: 20 000 грн

· додаткові 10 призів для відзначення 10 учасників: 2000 грн (кожному)

3. Кожна особа, яка отримає приз у Конкурсі надалі буде іменуватися «Лауреатом».

4. Крім призу, Організатор нагородить кожного Лауреата грошовою нагородою у розмірі, еквівалентному 11,11% від призу. Сума грошової нагороди буде відповідати сумі податку на доходи, що утримується з суми, отриманої Лауреатом у зв’язку з перемогою у Конкурсі. Учасник погоджується на те, щоб грошова нагорода, перед врученням призу, була утримана та сплачена Організатором на рахунок відповідної податкової служби у Польщі, як платником фіксованого податку на доходи фізичних осіб за виграш в Конкурсі.

5. Незалежно від вищезазначених положень щодо врегулювання податку на доходи фізичних осіб у зв’язку із виграшом у Конкурсі, Лауреати Конкурсу, які не мають місця проживання на території Польщі для податкових цілей, зобов’язані самостійно перевірити та виконати податкові зобов’язання у країні своєї податкової резиденції у зв’язку із виграшом у Конкурсі.

6. Лауреати Конкурсу будуть повідомлені про свою перемогу шляхом надіслання Організатором приватного повідомлення у чаті Instagram. Лауреат зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів тим самим шляхом підтвердити, що він отримав інформацію про перемогу, та надіслати Організатору необхідну інформацію на вказану адресу електронної пошти, зокрема: ім’я та прізвище, номер банківського рахунку для отримання нагороди та дані для сплати фіксованого податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з виграшом у Конкурсі.

7. Якщо Організатор не зможе з будь-якої причини зв’язатися з Лауреатом Конкурсу або не отримає відповіді на повідомлення про перемогу протягом 5 (п’яти) днів, він залишає за собою право присудити Нагороду іншому Учаснику.

8. Лауреат Конкурсу може подати заяву про відмову прийняти Нагороду протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання повідомлення про перемогу.

9. Нагороди у Конкурсі будуть надіслані Лауреатам на банківський рахунок перможця.

§ 5. Ліцензія

1. Лауреат надає Організатору, без зобов’язання виплачувати винагороду, а лише в обмін на отриману нагороду, невиключну ліцензію на використання нагородженої Конкурсної роботи та надає згоду на використання та розповсюдження зображення Лауреата та/або третіх осіб, які були розміщені у Конкурсній роботі, терміном на 5 років, на території України та території інших країн світу, такими способами :

o запис та відтворення Конкурсної роботи або її частини – виготовлення копій Конкурсної роботи з використанням усіх доступних технік, включаючи друк, репрографію, магнітний запис, цифрову техніку,

o розміщення Конкурсної роботи на продуктах, включаючи одяг, взуття, аксесуари, виготовлені на замовлення Організатора, та введення продуктів, на яких була розміщена Конкурсна робота, у комерційний обіг;

o перенесення Конкурсної роботи до пам’яті комп’ютера та інших подібних пристроїв,

o внесення змін до Конкурсної роботи, в тому числі право виправляти, переробляти, адаптувати і змінювати всю Конкурсну роботу та її окремі елементи, зіставляти, поєднувати Конкурсну роботу з іншими роботами,

o введення в обіг, у тому числі у комерційний обіг, надання у користування або в оренду примірників Конкурсної роботи та продуктів, на яких була розміщена Конкурсна робота,

o у межах розповсюдження Конкурсної роботи або її частини – публічна демонстрація, публічний показ, а також оприлюднення Конкурсної роботи, включаючи продукти, на яких була розміщена Конкурсна робота таким чином, щоб будь-хто міг мати доступ до неї у вибраному ним місці та у вибраний час, при використанні усіх доступних методів, включаючи Інтернет та інші комп’ютерні мережі,

o розміщення Конкурсної роботи на будь-якому носії реклами та промоції, включаючи, зокрема, каталоги, газети, блокноти, тощо.

2. Незалежно від ліцензії, вказаної вище, Лауреат уповноважує Організатора здійснювати від його імені особисті авторські права на Конкурсну роботу. На підставі даного доручення Організатор має право, зокрема: (І) приймати рішення щодо способу позначення авторства Конкурсної роботи, (ІІ) здійснювати нагляд за способом використання Конкурсної роботи.

3. Лауреат також уповноважує Організатора здійснювати залежні авторські права на Конкурсну роботу, а також надавати третім особам ексклюзивний дозвіл на здійснення залежних прав на Конкурсну роботу.

4. На вимогу Організатора, Організатор та Лауреат підтвердять у письмовій формі в укладеному договорі надання невиключної ліцензії на Конкурсну роботу, згоду на розповсюдження зображення та надання дозволів, передбачених п. 2 і 3 вище. Договір включатиме, зокрема: способи використання, на які видається ліцензія, згоду на використання і розповсюдження зображень осіб, представлених у Конкурсній роботі, дозвіл на використання похідних прав на Конкурсну роботу та дозвіл на використання особистих авторських прав на Конкурсну роботу.

§ 6. Прикінцеві положення

1. З Правилами Конкурсу можна ознайомитись на Сайті конкурсу.

2. Організатор залишає за собою право змінити Правила проведення Конкурсу. Зміни до Правил наберуть чинності з моменту опублікування змінених Правил на Сайті конкурсу. Внесення змін до Правил не може обмежувати права, що вже набуті Учасниками.

3. Учасник може подати скаргу на спосіб проведення Конкурсу. Скарги будуть розглядатися Організатором протягом 14 днів з моменту отримання скарги.

4. Для того, щоб подати рекламацію чи скаргу на порядок проведення конкурсу, його правила або з усіх інших питань, пов’язаних із Конкурсом, просимо повідомити Організатора, надіславши електронний лист на адресу ok@answear.ua Скарга повинна містити ім’я, прізвище, адресу Учасника, а також причину подання скарги із зазначенням того, що саме порушив Організатор. Скаргу можна також надіслати на юридичну адресу Організатора.

5. Організатор звільняє мережу Instagram та її оператора від будь-якої відповідальності за всі претензії, зокрема, претензії Учасників, пов’язані з Конкурсом. Усі питання, коментарі, скарги і рекламації, а також будь-які претензії, пов’язані з Конкурсом, Учасник повинен надіслати безпосередньо Організатору, в жодному разі не на адресу мережі Instagram або її оператора.

6. Вся інформація про Конкурс, що міститься у рекламних матеріалах, є лише допоміжною, обсяг прав Учасників та Організатора визначений даними Правилами.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

«Lifespiration starts here: Winterspiration»

 

Адміністратором персональних даних Учасників конкурсу «Lifespiration starts here: Winterspiration»

(далі: «Конкурс») є АТ «Answear.com» з місцезнаходженням у Кракові, Алея Покою, 18; 31-564 м. Краків (KRS: 0000816066) (далі: «Компанія» або «Адміністратор»). Контакт з Адміністратором: iod@answear.com або Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

Кожен Учасник підтверджує, що беручи участь у Конкурсі, він тим самим надає свою згоду Організатору на збирання, обробку та безкоштовне використання його персональних даних. Персональні дані Учасників Конкурсу (а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштова адреси, адреса електронної пошти, IP-адреси, а також інші дані, що надаються Лауреатом Конкурсу для отримання Призів) будуть оброблятися з метою проведення Конкурсу, обрання Лауреатів, нагородження Лауреатів та з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкових зобов’язань та бухгалтерського обліку у зв’язку із присудженими призами.

Підставою для обробки персональних даних є: законний інтерес адміністратора, який полягає у проведенні Конкурсу, обранні Лауреатів, вирішенні спорів або захисті від претензій, а також виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора щодо виконання податкових зобов’язань та бухгалтерського обліку у зв’язку із присудженням призів.

Надання даних не є обов’язковим, однак якщо Учасник не надасть дані, він не зможе брати участь у Конкурсі.

Учасники мають право: мати доступ до своїх даних та оновлювати їх, обмежувати обробку, вимагати видалення даних та вносити заперечення проти обробки даних.

Дані зберігатимуться протягом періоду проведення Конкурсу і з метою виконання юридичних зобов’язань, включаючи податкові та бухгалтерські зобов’язання, але не довше ніж протягом 5 років з моменту виконання Адміністратором юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора.

Якщо Учасник вважатиме, що обробка його персональних даних суперечить цим Правилам та Закону про захист персональних даних, він має право подати скаргу Адміністратору, а у наступному порядку до Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.